Một sân chơi

Hoàn toàn mới

Dành cho cách giọng ca nhí

Hiện đại, năng động

Phát sóng từ 01.2021 trên