Nghệ sĩ

#team bigfamily

Trưởng thành từ cộng đồng underground và đạt được những thành công ấn tượng, hơn ai hết, bộ đôi huấn luyện viên BigDaddy và Emily của Giọng Hát Việt Nhí New Generation 2021 hiểu cách giúp các nhân tố trẻ tìm ra tài năng của bản thân, dung hòa cá tính âm nhạc độc đáo của mỗi thí sinh cùng nhu cầu thị trường để cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Điểm mạnh của cặp đôi huấn luyện viên này là sự ăn ý trong âm nhạc cùng khả năng tạo ra những bài hát gây bão trên cộng đồng mạng với những giai điệu bắt tai và ca từ đáng yêu dễ tạo “trend”. Thế nên, các thí sinh nhí sẽ như được chắp cánh trong sân chơi này để thoả sức thể hiện chính bản thân và đam mê âm nhạc của mình dưới sự dẫn dắt của cặp huấn luyện viên Big Daddy và Emily.

Xem thêm

#team bigfamily

Trưởng thành từ cộng đồng underground và đạt được những thành công ấn tượng, hơn ai hết, bộ đôi huấn luyện viên BigDaddy và Emily của Giọng Hát Việt Nhí New Generation 2021 hiểu cách giúp các nhân tố trẻ tìm ra tài năng của bản thân, dung hòa cá tính âm nhạc độc đáo của mỗi thí sinh cùng nhu cầu thị trường để cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Điểm mạnh của cặp đôi huấn luyện viên này là sự ăn ý trong âm nhạc cùng khả năng tạo ra những bài hát gây bão trên cộng đồng mạng với những giai điệu bắt tai và ca từ đáng yêu dễ tạo “trend”. Thế nên, các thí sinh nhí sẽ như được chắp cánh trong sân chơi này để thoả sức thể hiện chính bản thân và đam mê âm nhạc của mình dưới sự dẫn dắt của cặp huấn luyện viên Big Daddy và Emily.

Xem thêm

#team bigfamily

Trưởng thành từ cộng đồng underground và đạt được những thành công ấn tượng, hơn ai hết, bộ đôi huấn luyện viên BigDaddy và Emily của Giọng Hát Việt Nhí New Generation 2021 hiểu cách giúp các nhân tố trẻ tìm ra tài năng của bản thân, dung hòa cá tính âm nhạc độc đáo của mỗi thí sinh cùng nhu cầu thị trường để cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Điểm mạnh của cặp đôi huấn luyện viên này là sự ăn ý trong âm nhạc cùng khả năng tạo ra những bài hát gây bão trên cộng đồng mạng với những giai điệu bắt tai và ca từ đáng yêu dễ tạo “trend”. Thế nên, các thí sinh nhí sẽ như được chắp cánh trong sân chơi này để thoả sức thể hiện chính bản thân và đam mê âm nhạc của mình dưới sự dẫn dắt của cặp huấn luyện viên Big Daddy và Emily.

Xem thêm

#team bigfamily

Trưởng thành từ cộng đồng underground và đạt được những thành công ấn tượng, hơn ai hết, bộ đôi huấn luyện viên BigDaddy và Emily của Giọng Hát Việt Nhí New Generation 2021 hiểu cách giúp các nhân tố trẻ tìm ra tài năng của bản thân, dung hòa cá tính âm nhạc độc đáo của mỗi thí sinh cùng nhu cầu thị trường để cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Điểm mạnh của cặp đôi huấn luyện viên này là sự ăn ý trong âm nhạc cùng khả năng tạo ra những bài hát gây bão trên cộng đồng mạng với những giai điệu bắt tai và ca từ đáng yêu dễ tạo “trend”. Thế nên, các thí sinh nhí sẽ như được chắp cánh trong sân chơi này để thoả sức thể hiện chính bản thân và đam mê âm nhạc của mình dưới sự dẫn dắt của cặp huấn luyện viên Big Daddy và Emily.

Xem thêm

#team bigfamily

Trưởng thành từ cộng đồng underground và đạt được những thành công ấn tượng, hơn ai hết, bộ đôi huấn luyện viên BigDaddy và Emily của Giọng Hát Việt Nhí New Generation 2021 hiểu cách giúp các nhân tố trẻ tìm ra tài năng của bản thân, dung hòa cá tính âm nhạc độc đáo của mỗi thí sinh cùng nhu cầu thị trường để cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Điểm mạnh của cặp đôi huấn luyện viên này là sự ăn ý trong âm nhạc cùng khả năng tạo ra những bài hát gây bão trên cộng đồng mạng với những giai điệu bắt tai và ca từ đáng yêu dễ tạo “trend”. Thế nên, các thí sinh nhí sẽ như được chắp cánh trong sân chơi này để thoả sức thể hiện chính bản thân và đam mê âm nhạc của mình dưới sự dẫn dắt của cặp huấn luyện viên Big Daddy và Emily.

Producer

Andy Trần

#team bigfamily

Trưởng thành từ cộng đồng underground và đạt được những thành công ấn tượng, hơn ai hết, bộ đôi huấn luyện viên BigDaddy và Emily của Giọng Hát Việt Nhí New Generation 2021 hiểu cách giúp các nhân tố trẻ tìm ra tài năng của bản thân, dung hòa cá tính âm nhạc độc đáo của mỗi thí sinh cùng nhu cầu thị trường để cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Điểm mạnh của cặp đôi huấn luyện viên này là sự ăn ý trong âm nhạc cùng khả năng tạo ra những bài hát gây bão trên cộng đồng mạng với những giai điệu bắt tai và ca từ đáng yêu dễ tạo “trend”. Thế nên, các thí sinh nhí sẽ như được chắp cánh trong sân chơi này để thoả sức thể hiện chính bản thân và đam mê âm nhạc của mình dưới sự dẫn dắt của cặp huấn luyện viên Big Daddy và Emily.

Producer

tuimi

#team bigfamily

Trưởng thành từ cộng đồng underground và đạt được những thành công ấn tượng, hơn ai hết, bộ đôi huấn luyện viên BigDaddy và Emily của Giọng Hát Việt Nhí New Generation 2021 hiểu cách giúp các nhân tố trẻ tìm ra tài năng của bản thân, dung hòa cá tính âm nhạc độc đáo của mỗi thí sinh cùng nhu cầu thị trường để cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Điểm mạnh của cặp đôi huấn luyện viên này là sự ăn ý trong âm nhạc cùng khả năng tạo ra những bài hát gây bão trên cộng đồng mạng với những giai điệu bắt tai và ca từ đáng yêu dễ tạo “trend”. Thế nên, các thí sinh nhí sẽ như được chắp cánh trong sân chơi này để thoả sức thể hiện chính bản thân và đam mê âm nhạc của mình dưới sự dẫn dắt của cặp huấn luyện viên Big Daddy và Emily.

Producer

lê trình

#team bigfamily

Trưởng thành từ cộng đồng underground và đạt được những thành công ấn tượng, hơn ai hết, bộ đôi huấn luyện viên BigDaddy và Emily của Giọng Hát Việt Nhí New Generation 2021 hiểu cách giúp các nhân tố trẻ tìm ra tài năng của bản thân, dung hòa cá tính âm nhạc độc đáo của mỗi thí sinh cùng nhu cầu thị trường để cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Điểm mạnh của cặp đôi huấn luyện viên này là sự ăn ý trong âm nhạc cùng khả năng tạo ra những bài hát gây bão trên cộng đồng mạng với những giai điệu bắt tai và ca từ đáng yêu dễ tạo “trend”. Thế nên, các thí sinh nhí sẽ như được chắp cánh trong sân chơi này để thoả sức thể hiện chính bản thân và đam mê âm nhạc của mình dưới sự dẫn dắt của cặp huấn luyện viên Big Daddy và Emily.

Producer

machiot

#team bigfamily

Trưởng thành từ cộng đồng underground và đạt được những thành công ấn tượng, hơn ai hết, bộ đôi huấn luyện viên BigDaddy và Emily của Giọng Hát Việt Nhí New Generation 2021 hiểu cách giúp các nhân tố trẻ tìm ra tài năng của bản thân, dung hòa cá tính âm nhạc độc đáo của mỗi thí sinh cùng nhu cầu thị trường để cho ra những sản phẩm âm nhạc chất lượng.

Điểm mạnh của cặp đôi huấn luyện viên này là sự ăn ý trong âm nhạc cùng khả năng tạo ra những bài hát gây bão trên cộng đồng mạng với những giai điệu bắt tai và ca từ đáng yêu dễ tạo “trend”. Thế nên, các thí sinh nhí sẽ như được chắp cánh trong sân chơi này để thoả sức thể hiện chính bản thân và đam mê âm nhạc của mình dưới sự dẫn dắt của cặp huấn luyện viên Big Daddy và Emily.

Producer

duck v